Przejdź do strony głównej
login lub e-mail:   hasło:        
      Przypomnij hasło »
Jesteś tutaj: Strona główna > ksara FAKTURY

ksara FAKTURY
Aktualności
Wymagania
Pomoc
FAQ
ksara PRZELEWY
Pliki do pobrania
Regulamin
Moja ksara
FAQ
Kontakt
 
Aktualności
2018-02-22
Wersja ksara FAKTURY 2.53
JPK_VAT - wersja 3, JPK_FA poprawione.
2018-01-16
Wersja ksara FAKTURY 2.52
JPK_FA, JPK_VAT - domyślnie włączone, poprawione i także dla OS X. Poprawka sprawdzania aktualizacji.
2017-02-08
Wersja ksara FAKTURY 2.51
JPK_FA, JPK_VAT - na żądanie. Pomijanie numeru pozycji produktu na dokumencie. Poprawki i udoskonalenia do poprzednich wersji.
2017-01-31
JPK_FA w przygotowaniu
JPK_FA pojawi się w programie ksara FAKTURY 2.51 za kilka dni.
2015-11-06
ksara FAKTURY 2 oficjalnie na OS X
Program ksara FAKTURY 2 oficjalnie jest wydawany też na OS X (MAC).ksara FAKTURY - program do fakturowania

POMOC

UWAGA:

Program ksara FAKTURY 2.xx współpracuje także z systemem Windows 10.


Ksara to rodzina programów finansowo księgowych dedykowana dla sektora MSP.

ksara FAKTURYksara FAKTURY 2.53
dla systemu WINDOWS

23,69 MB

POBIERZ

    
ksara FAKTURYksara FAKTURY 2.52
dla systemu OS X
 20,26 MB POBIERZ


Pierwszym dostępnym programem jest ksara FAKTURY - program do fakturowania. Jest to program służący do wystawiania faktur VAT. Program działa w środowisku Windows. Dostępna jest już wersja 2.53.


Nowości w wersji 2.53:
 • Ostrzeżenie przy generowaniu JPK_VAT, że wygenerowany plik może nie posiadać pełnej informacji potrzebnej do wysłania do urzędu.
 • Sprawdzanie czy są wpisane wymagane dane w sprzedawcy (NIP, nazwa firmy, REGON, województwo, powiat, gmina, ulica, numer domu, miejscowość, kod pocztowy, poczta) zarówno w JPK_FA jak i JPK_VAT.
 • Dodany OkresFaKorygowanej w JPK_FA z tekstem "-" aby dokument walidował się.
 • Uzupełniany NrKontrahenta w JPK_VAT.
 • Poprawione sprawdzanie aktualizacji.
 • JPK_VAT i JPK_FA obsługiwane są także na OS X.
Nowości w wersji 2.51:
 • Adres korespondencyjny w kartotece kontrahentów.
 • Kontrahent dodatkowy w kartotece faktur.
 • Można pominąć numer pozycji produktu na dokumencie (używane do specjalnych zastosowań).
 • Jeśli zaznaczono Zapłacono to na fakturze będzie tekst Zapłacono zamiast Do zapłaty (w opcjach jest możliwość zmiany na Do zapłaty a domyślnie jest Zapłacono).
 • Zwiększona wielkość liter kontrahenta w okienku koperty.
 • Dodatkowo przyciski Otwórz w oknie Katalogi programu dla każdego katalogu (to samo w oknie Informacje o bazie danych).
 • Po wpisaniu numeru licencji pojawia się tekst poprawności numeru na zielono i zostaje ukryty przycisk zapisu.
 • Poprawa sprawdzania aktualizacji.
 • JPK_FA - aby włączyć opcję należy wysłać prośbę o aktywację na e-mail ksara@ksara.pl. W wersji 2.52 będziewprowadzone już bez żądania. Pod adresem https://www.ksara.pl/faktury/pomoc/uwagi_do_jpk_fa znajdują się uwagi do generowanego pliku JPK_FA.
 • JPK_VAT - aby włączyć opcję należy wysłać prośbę o aktywację na e-mail ksara@ksara.pl. W wersji 2.52 będziewprowadzone już bez żądania. Pod adresem https://www.ksara.pl/faktury/pomoc/uwagi_do_jpk_vat znajdują się uwagi do generowanego pliku JPK_FA.
 • Kod urzędu skarbowego w danych sprzedawcy z listą podpowiedzi. Lista urzędów skarbowych jako podpowedź.
 • Nowe dane adresowe w sprzedawcy potrzebne do plików JPK. Są to: ulica, numer domu, numer lokalu, powiat, gmina i poczta. Pole ulica, numer domu i numer lokalu są osobnymi polami, które nie tworzą adresu sprzedawcy używanego w programie.
Nowości w wersji 2.50:
 • Łatwy import z wersji 1.xx przez wskazanie katalogu data wersji 1.xx.
 • Poprawione wskazywanie ścieżek do katalogów pdf, export (dla csv) oraz backup (dla kopiowania bazy danych).
Nowości w wersji 2.49:
 • Zmieniony rozmiar ikonki pomocy.
 • Poprawione brakujące ikonki w poradach i podpowiedziach.
 • Nie była sprawdzana poprawność NIP w oknie sprawdzania błędów.
 • Przeciągnij i upuść w nowych instalacjach domyślnie jest wyłączone (wcześniej było odwrotnie).
 • Domyślna instalacja programu w Program Files lub Program Files (x86). Domyślnie też katalogi z konfiguracją, danymi bazy danych czy danymi do zapisywania poza bazą danych tworzone są w odpowiednich katalogach użytkownika.
 • W programie pojawiło się okno Informacja o katalogach programu, którą można uruchomić z menu pomoc lub z ikonki pod menu. Po kliknięciu na nazwę katalogu otwiera się w oknie menedżera plików systemu.
 • Użytkownik może wskazać miejsce gdzie jest katalog z bazą danych w oknie Informacje o bazie danych. Można to uruchomić z menu Pomoc lub z ikonki pod menu. Są tam też informacje o liczbach rekordów w kartotekach oraz datach ostatnich modyfikacji. W tym samym oknie można wykonać kopię bazy danych do innego miejsca. Po kliknięciu na nazwę katalogu otwiera się w oknie menedżera plików systemu.
 • Ikona Szukaj zamiast Odśwież przy polu wyszukiwania.
 • Zapisywanie wersji dla kilku systemów i w zależności od systemu, na którym jest uruchomiony bierze odpowiednią licencję.
 • Data płatności może być wcześniejsza niż data sprzedaży.
 • Poprawa wysyłanie e-mail z datą wysłania w listopadzie. Ze względu na literówkę w nazwie miesiąca klienci odbierający widzieli nieprawidłową datę.
Nowości w wersji 2.48:
 • Poprawiona jest nazwa firmy, do której wysyłany jest e-mail z PDF. Ten tekst był informacyjny podczas wysyłki więc nie wpływało na treść wysyłki.
 • Opcja wielkości drukowanych czcionek powiększona została o pomniejszone czcionki -1pt i -2pt.
 • Czyszczenie katalogu temp podczas zamykania aplikacji.
 • Powstało generowanie kodu QR dla płatności mobilnych. Kod QR generuje się na fakturach tuż przed tekstem do zapłaty lub pozostało do zapłaty, w których spełnione są wszystkie poniższe warunki:
  - sprzedawca ma prawidłowo wpisany NIP
  - sprzedawca ma prawidłowo wpisane polskie konto bankowe
  - skrócona nazwa sprzedawcy nie przekracza 20 znaków
  - numer faktury nie przekracza 32 znaków (numer faktury wpisany jest jako tytuł zapłaty
  - wybrano sposób płatności przelewem
  - wystawiona faktura jest w walucie PLN
  - wystawiona faktura nie jest fakturą RR
  - nie ma zaznaczonej opcji zapłacono
  - kwota do zapłaty jest większa niż 0 i mniejsza niż 10 milionów PLN.
 • W opcjach została dodana zakładka kody QR, w której jest opcja włączenia lub wyłączenia generowania kodów dla płatności mobilnych. Obok tego pola jest wyjaśnienie kiedy kody QR będą generowały się. Domyślnie ta opcja jest odznaczona.
 • Powstało okno porady i podpowiedzi umieszczone na dole aplikacji. Są to najważniejsze informacje na temat użytkowania programu. Domyślnie teksty zmieniają się co 1 minutę. Można nawigować po tych tekstach strzałkami umieszczonymi po ich prawej i lewej stronie.
 • W opcjach została dodana zakładka porady, w której można sterować włączaniem i wyłączaniem okna porad i podpowiedzi oraz sterować czasem przewijania tekstów. Domyślnie okno jest włączone a czas przewijania to 1 minuta.
 • Poprawka wysyłanych e-maili. Ze względu na drobny błąd niektóre programy pocztowe (szczególnie mobilne) nie radziły sobie z poprawnym wyświetlaniem e-maili.
 • Poprawka zapisanych kolejności przestawionych kolumn w kartotekach. W pewnych sytuacjach były źle przestawiane po ponownym otwarciu kartoteki.
 • Dodane pole skrót nazwy firmy w danych sprzedawcy. Na razie główne wykorzystanie tego pola to kod QR, w przypadku, gdy nazwa firmy jest dłuższa niż 20 znaków.
 • Dodane pole skrót nazwy firmy w danych kontrahenta. Na razie nie ma wykorzystania tego pola. Jednak w następnych wersjach programu przewidujemy m. in. wykorzystanie tej nazwy seryjnego generowania plików PDF.
 • Zmiana wyglądu i sposobu wybierania zakładek w oknie opcji. Zakładki są teraz po lewej stronie okna z góry na dół. Dzięki takiemu rozwiązaniu będzie można umieścić więcej zakładek (w ostateczności włączy się suwak pionowy) a nawigowanie po nich będzie łatwe.
 • W opcjach została dodana zakładka szablony e-mail. Na razie jest tylko jeden szablon faktura w PDF. Można tam zdefiniować domyślny temat i treść, które będą użyte podczas wysyłki e-mail z fakturą w PDF.
 • Wybierając oryginał i kopia wysyłał się jedynie e-mail z kopią. Teraz nie można wybrać opcji wysłania oryginału i kopii. Trzeba wysyłać je osobno.
 • Zostały unormowane sprawy możliwości wykonania operacji w kartotekach przy zaznaczeniu więcej niż 1 wiersza. Usuwanie, edytowanie, rekord domyślny, kopiowanie, korekta, duplikat możliwe są do wykonania przy zaznaczonym 1 wierszu a nie wielu. Teraz ikony i menu odpowiadające za to wygaszają niemożliwe operacje.
 • Dodane zostało sprawdzanie błędów na dokumentach. Opcja dostępna w menu klikając wybrane wiersze prawym przyciskiem myszy. Na razie sprawdzane są tylko braki kodów QR i ich powody. W przyszłości w tym oknie będzie więcej informacji.
 • Poprawka faktur zaliczkowych i końcowych w sytuacji, gdy na aktualnej fakturze nie było zaliczki. Sytuacja taka występuje w fakturach końcowych, jeśli wcześniejsze faktury pokrywają 100% kwoty brutto. W sytuacji gdy nie ma zaliczki ukrywane jest też rozliczenie zaliczki w/g stawek VAT.
 • Poprawa liczenia pozostało do zapłaty podczas edycji faktur. Gdy częściowa zapłata / zaliczka minus kwota pozostała do zapłaty była równa zero, czasem pojawiał się komunikat: kwota wpłaty częściowej jest większa niż kwota brutto dokumentu.
 • Nie można już usunąć faktury zaliczkowej załączonej do innej faktury zaliczkowej lub końcowej.
 • Zmiana wyglądu większości ikonek. Zmienią się jeszcze ikonki w oknach podglądu, drukowania itp.
 • Została poprawiona jakość wydruku.


Widok bazy dokumentów
Widok kartoteki dokumentów
Edycja sprzedawcy
Edycja sprzedawcy
Edycja faktury VAT
Edycja faktury VAT
Podgląd faktury VAT
Podgląd faktury VAT
Podgląd duplikatu korekty faktury VAT - góra
Opcje programu
(ustawienia konta pocztowego)
Podgląd duplikatu korekty faktury VAT - dół
Katalogi kontrahentów
Rejestr VAT sprzedaży
Rejestr VAT sprzedaży
Seryjne drukowanie dokumentów
Seryjne drukowanie dokumentów

Funkcjonalność programu:
 • obsługa nieograniczonej liczby sprzedawców w ramach jednej licencji programu 
 • Faktury VAT, Faktury korygujące oraz Faktury proforma
 • Duplikaty Faktur VAT oraz Faktur korygujących
 • Faktury VAT MP
 • Faktury VAT RR
 • Faktury odwrotne obciążenie
 • Faktury walutowe z wykazywaniem VAT w PLN
 • Faktury marża
 • Faktury zaliczkowe i końcowe
 • Rachunki
 • Rejestr VAT sprzedaży
 • generowanie zestawienia dokumentów.
 • dowolny format numeracji dokumentów
 • podgląd, drukowanie oraz generowanie PDF dokumentów
 • seryjny podgląd, drukowanie oraz generowanie PDF dokumentów (zaznaczenie wielu dokumentów i wykonanie podglądu, wydruku bądź generowania PDF z zaznaczonych pozycji)
 • automatyczne nadawanie nazw plikom podczas seryjnego generowania PDF
 • wysyłanie PDF e-mailem bezpośrednio z programu
 • Kody QR dla płatności mobilnych.
 • domyślny sprzedawca i tekst końcowy
 • filtracja baz faktur, sprzedawców i kontrahentów
 • wyszukiwanie w bazach po dowolnej kolumnie
 • kopiowanie istniejących dokumentów w celu tworzenia nowych
 • rabaty poszczególnych produktów 
 • waluty PLN, EUR, USD, AUD, CAD, CHF, GBP, JPY, RUB
 • liczenie cen z netto lub brutto
 • wiele kont bankowych sprzedawcy
 • sprawdzanie aktualizacji z poziomu programu
 • zamieszczanie logo dla każdego sprzedawcy
 • dodatkowy kontrahent (płatnik, odbiorca, itp.)
 • kontrola płatności
 • zmiana domyślnej stawki VAT
 • rabat kwotowy w produktach
 • częściowa zapłata
 • notowania walutowe
 • eksport tabel sprzedawców, kontrahentów, dokumentów, produktów oraz tekstów końcowych do plików w formacie CSV
 • katalogi produktów i kontrahentów
 • bezpłatne uaktualnienie do wersji z tym samym numerem początkowym (w zależności od nabytej wersji)
 • Faktury dostosowane do zmian od 1 kwietnia 2011r.
 • Faktury dostosowane do zmian od 1 stycznia 2012r.
 • Faktury dostosowane do zmian od 1 stycznia 2013r.
 • Faktury dostosowane do zmian od 1 stycznia 2014r.

internet ART
ul. Siedmiogrodzka 20
01 - 232 Warszawa
Mapa serwisu
Serwis KSARA wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności
zamknij